AGROBIESZCZADY 2024

XXVIII Targi Turystyki, Leśnictwa i Produktu Lokalnego

AGROBIESZCZADY

Jak co roku impreza ma na celu promowanie lokalnej przedsiębiorczości, rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich wywodzących się przede wszystkim z terenu Bieszczad,
jak również z całego Podkarpacia oraz promocji lokalnych samorządów, instytucji oraz
biur podróży.

            Podczas imprezy rokrocznie ma miejsce wystawa zwierząt, kiermasz rzemiosła
i rękodzieła ludowego, sprzętu rolniczego i ogrodniczego, prezentacje i promocje lokalnych firm, kiermasz roślin ozdobnych i bylin, wystawa żywności ekologicznej pochodzącej
z gospodarstw ekologicznych Podkarpacia oraz prezentacje kulinarne wraz z degustacją potraw regionalnych i tradycyjnych, wywodzących się z naszego regionu.

Pragniemy podkreślić, że z roku na rok zainteresowanie imprezą wzrasta, o czym świadczy liczba odwiedzających ją mieszkańców i turystów, jak również systematycznie rosnąca liczba Wystawców.